Τα υγρά αναπλήρωσης της L&A VAPE πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαικής Ένωσης όπως ορίζονται στους νόμους 1272/2008 και 1334/2008.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας της Ευρωπαικής Ένωσης για τα υγρά αναπλήρωσης της L&A VAPE.

MSDS-LA-0

MSDS-LA-5

MSDS-LA-10

MSDS-LA-18

NIC USP EP

Nicotine

ISO8317

 

Επιπλέον σε νέες εργαστηριακές αναλύσεις που αποδεικνύουν τις υψηλές προδιαγραφές των υγρών μας και επιβεβαιώνουν την ποιότητα στην οποία έχουν δώσει την εμπιστοσύνη τους οι καταναλωτές μας.

Στις αναλύσεις αυτές για τον πιθανό εντοπισμό Διακετυλίου (Diacetyl), Ακεταλδεύδης (Acetaldehyde) και Ακετυλο-Προπιονυλίου (Acetyl Propionyl), η εταιρία L&A VAPE δηλώνει ότι οι παραπάνω ουσίες δεν περιέχονται στα υγρά αναπλήρωσής μας. Για περεταίρω ενημέρωση διαβάστε τις παρακάτω αναλύσεις.

R140972380E
R141174195E
R141174196E
R141174197E
R141174198E
R141174199E
R141174200E
R141174201E
R141174202E
R141174203E
R141174204E
R141174205E
R151282679E
R151282680E
R151282681E
R151282682E
R151282683E

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ