Από τις 16/03/2020, η L&A VAPE LTD έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα κατά της πανδημίας COVID-19:


– Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων και της αποθήκης περιορίστηκε μόνο στο αναγκαίο για την παραγωγή, προσωπικό της εταιρείας.
– Όλο το προσωπικό με θέσεις που επιτρέπουν εργασία από απόσταση (τηλεργασία) εκτελούν τα καθήκοντα τους  από το σπίτι μέχρι νεωτέρας. 
– Το προσωπικό με συμπτώματα ασθένειας (βήχας, φτέρνισμα, υψηλή θερμοκρασία) δεν επιτρέπεται να εισέλθει στη μονάδα παραγωγής και στα γραφεία έως ότου εξεταστή από γιατρό και πραγματοποιηθεί διαγνωστικό τεστ PCR (όλες οι δαπάνες για τις εξετάσεις PCR καλύπτονται από την εταιρεία).
– Εισερχόμενα στις εγκαταστάσεις, όλα τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να φορούν την  προστατευτική μάσκα προσώπου και να απολυμαίνουν τα χέρια και τα υποδήματα τους, με τα προβλεπόμενα απολυμαντικά που παρέχει η L&A VAPE LTD, άμεσα διαθέσιμα κατά την είσοδο.
– Όλα τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται στο τμήμα παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού που εισέρχονται στο χώρο παραγωγής) επιβάλλεται να φορούν τα παρεχόμενα καλύμματα παπουτσιών (υποπόδια) μίας χρήσης, αποστειρωμένη ολόσωμα φόρμα μίας χρήσης, αποστειρωμένα γάντια μίας χρήσης, όπως επίσης προστατευτική μάσκα προσώπου FFP3, και καλύμματα μαλλιών μίας χρήσης. Όλος ο προαναφερόμενος προστατευτικός εξοπλισμός αντικαθίσταται κάθε 4 ώρες, ή μετά από κάθε αναχώρηση από τους χώρους παραγωγής.
– Όλες οι διαδικασίες στη γραμμή παραγωγής έχουν ρυθμιστεί εκ νέου (σύμφωνα με τις διατάξεις) έτσι ώστε να διατηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5μ μεταξύ όλων των μελών του προσωπικού ανά πάσα στιγμή.
– Μόνο 2 άτομα κάθε φορά μπορούν να εισέλθουν στο χώρο ανάπαυσης / διαλείμματος, με οδηγίες να κρατούν ελάχιστη απόσταση 1,5μ το ένα από το άλλο.
– Η απολύμανση των δαπέδων πραγματοποιείται κάθε 4 ώρες με τα προβλεπόμενα προς αυτό μέσα.

Αντικείμενα τακτικής χρήσης σε όλους τους χώρους γραφείων και εγκαταστάσεων όπως πόμολα, διακόπτες, πληκτρολόγια, επιφάνειες γραφείων, τουαλέτες, κ.λπ.) απολυμαίνονται κάθε 2 ώρες με κατάλληλα απολυμαντικά.
– Όλα τα χρησιμοποιούμενα απολυμαντικά έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας.
– Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν λάβει οδηγίες για την τήρηση των μέτρων πρόληψης και ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων, από το Υπουργείο Υγείας της Βουλγαρίας,
– Οι εσωτερικά εφαρμοζόμενες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας έχουν αναρτηθεί σε εμφανή σημεία του χώρου εργασίας  ώστε να είναι άμεσα ορατές από το προσωπικό.
– Έχει εκδοθεί επίσημη εντολή για την τήρηση όλων των εσωτερικών μέτρων, κατευθυντήριων γραμμών & προφυλάξεων από τη διοίκηση και έχει υπογραφή από όλα τα μέλη του προσωπικού.                                           

Δεν υπήρξαν περιπτώσεις COVID-19 μεταξύ των μελών του προσωπικού της L&A Vape Ltd.
Η L&A VAPE LTD ακολουθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παραμένει COVIDSAFE.